Edwin Borger

‘Onderwijs, school, gaat over het meest emotionele ‘product’ dat wij kennen: kinderen’.

Een vader van de school waar ik als schoolleider werkzaam was hield mij bovenstaande waarheid jaren geleden al voor, ik laat mij er nog steeds door leiden.

Is hetgeen wat we doen gericht op goed onderwijs aan kinderen?

Het zicht op het antwoord op deze vraag, zicht op wat goed onderwijs eigenlijk voor ons als school betekent, is op scholen die ik mag begeleiden vaak onduidelijk. Of op zijn minst vaag.

Ook hier is het antwoord op de waarom vraag van groot belang. Waarom wil je het traject doorlopen zoals je denkt dat het goed is voor jouw school, jouw onderwijs? Het antwoord op deze vraag is leidend voor waar het schoolbegeleidingstraject over zou moeten aan.

Een dergelijk traject kan gaan over schoolprofilering (ik schreef daar een boekje over: succesvolle schoolprofilering), imago (klopt het beeld dat men van ons als school heeft met hetgeen we doen, zeggen, zeggen te doen?) of over de vraag die de opdrachtgever heeft m.b.t. zijn/haar school.