Edwin Borger

Coaching gaat in mijn optiek voornamelijk over pointing out the obvious: het naar boven halen van de (mogelijke) oplossing die al in jezelf besloten ligt. De meest voor de hand liggende oplossing die je zelf vaak over het hoofd ziet.

Een coach-traject start altijd met jouw vraag, vragen. En eindigt altijd met een antwoord op die vraag, vragen. De route hoe tot deze antwoorden te komen bepalen we samen, eventueel aan de hand van een test die je maakt. Als het klopt kunnen we het coach-traject laten plaatsvinden op de boerderij of bij de molen. Niet als doel maar als middel en omdat ik heb gemerkt dat dit werkt.

Coaching kan gaan over het inzichtelijk maken van belemmeringen die je ervaart op persoonlijk gebied (personal coaching) en/of op professioneel gebied. Bij de laatste vorm van coaching gaat dit bij mij altijd over onderwijs gerelateerde belemmeringen. Klassenbezoeken maken hierbij deel uit van het coachingstraject.

Pointing out the obvious, je moet het aandurven.